Digital Kultur i hol kommuNe

Velkommen til en digital møteplass for kultur og lokalsamfunn. Denne siden er ett ressursknutepunkt hvor du vil finne alt fra digitale arrangementer, undervisningsmateriell, ulike tilbud og muligheter for deg som bor i Hol kommune.