Si ifra om du kommer:
SKUMMELT OPPDRAG
Lørdag 14.11
Klassetrinn
19.00
19.30
20.00

Det varer ca. 45 min. Ber om at dere kommer veien via Geilohallen til SFO-bygget.

Kultur og oppvekst i Hol kommune     -     Husk å ta vare på hverandre