påmeldingsfrist 31.07.20

Påmeldingsskjema

Ønsket aktivitet ungdommen vil være med på – f.eks 2A, 3C, 5D der tall står for dag og bokstav står for aktivitet.

Kultur og oppvekst i Hol kommune     -     Husk å ta vare på hverandre