• bjorn.furuseth

Fagrapport for arkeologiske kulturminnerog kulturmiljøe, Hol kommune

Oppdatert: 21. april 2020

Rapporten som er utarbeidet av arkeolog Vanja Tørhaug, Buskerud fylkeskommune/Viken.

Den er en del av Kulturminneplanen til Hol kommune.

Arkeologiske kulturminner er eldre enn 1537. Nyere tids kulturminner er etter 1537 og kommer i en annen rapport som er under arbeid.

Kulturminner: «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. (Kml, §2)»

Kulturmiljøer: «områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng (ibid.).»

Målsetningene for planarbeidet er:

-Å synliggjøre kommunens kulturminner og kulturmiljøer gjennom registrering og kartlegging, og formidle dette til lokalbefolkning og politikere i form av fagrapporter

-Å utarbeide en plan som skal bli et arbeidsverktøy som gir økt forutsigbarhet i langsiktig arealplanlegging i kommunen.


Under arbeidet med rapporten er det foretatt kontrollregistreringer. Bla strøket fra liste eller feilplassert. Det er også tilkommet nyregistreringer. Det er umulig å gå gjennom hele kommunen. Som er på størrelse med tidligere Vestfold fylke. Hol kommune har vært gjennom store utbygginger. Dette medfører flere pressområder.

Hol kommune har en av landets tetteste kommuner med arkeologiske kulturminner. I alle periodene av forhistorien. Det kan dateres til både eldre og yngre steinalder. En periode på over 9000 år. De fleste er fra jernalder-middelalder. En jernproduksjon i våre områder som kan ha hatt innvirkning på det europeiske marked. Dette sier litt om aktiviteten her i denne perioden. Tenk, kunne formidle dette til kommunens innbyggere, hytteeiere og andre.

Identitet, tilhørighet og opplevelse.

Rapporten som er utarbeidet av arkeolog Vanja Tørhaug, Buskerud fylkeskommune/Viken.

Den er en del av Kulturminneplanen til Hol kommune.

Arkeologiske kulturminner er eldre enn 1537. Nyere tids kulturminner er etter 1537 og kommer i en annen rapport som er under arbeid.

Kulturminner: «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. (Kml, §2)»

Kulturmiljøer: «områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng (ibid.).»

Målsetningene for planarbeidet er:

-Å synliggjøre kommunens kulturminner og kulturmiljøer gjennom registrering og kartlegging, og formidle dette til lokalbefolkning og politikere i form av fagrapporter

-Å utarbeide en plan som skal bli et arbeidsverktøy som gir økt forutsigbarhet i langsiktig arealplanlegging i kommunen.

https://drive.google.com/file/d/1DrM-c_ovg2_nwLzv6Gp6LK2M_PKDLjSn/view?usp=sharing
28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

GRIND