• cecilialistad

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)

Riksantikvaren vil styrke arbeidet med landskap og utarbeider som ledd i dette et landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Dette skal være et verktøy for kommunene og relevante sektorer slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging. Høringsfrister er utsatt for KULA i Agder og Buskerud grunnet den pågående situasjonen rundt koronaviruset, men les gjerne dokumentene her: https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-kula
9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle