• cecilialistad

Ny Veileder om bruk og vask av kirker i forbindelse med covid-19

I denne veilederen som er utviklet av KA og Riksantikvaren gis det råd for bruk og rengjøring av kirkerom i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Rådene gjelder for alle kirkerom, men de er spesielt viktige for de verneverdige kirkene (fredete og listeførte). https://www.riksantikvaren.no/veileder/bruk-og-rengjoring-av-kirkerom-i-forbindelse-med-covid-19
2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle