• IngjerdAA

Tegning & Måling

Med heimeundervisning kan det være fint å sjå Gunnveigs introduksjonsvideo med idear og inspirasjon til både tegne- og måleoppgåver. Finn eit roleg bord og jobb i veg!

https://www.youtube.com/watch?v=0ikRVGmJpU8&feature=youtu.be


5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle